Hoofd-nieuws


 • Boeren moeten kunnen blijven boeren

  Boeren bij Natura 2000-gebieden die willen blijven boeren, moeten door kunnen gaan. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een toelichting op de stikstofaanpak van het kabinet. In de gebiedsgerichte aanpak […]

 • Nieuwe handreiking BEX is gepubliceerd

  Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. De nieuwste bijbehorende software is te downloaden via de excretiewijzer op de WUR-site. Het ministerie van LNV […]

 • Barenbrug werkt aan methaanreductie-gras

  Grasveredelingsbedrijf Barenbrug werkt aan een nieuw soort voedergras waarbij koeien substantieel minder methaan uitstoten. Dat meldt het Financieele Dagblad. Barenbrug verwacht dat het gras ertoe leidt dat koeien buiten in […]

 • ‘Onzekere tijd breekt aan voor boeren na uitspraak over stikstofbeleid’

  LTO Noord is verrast door de uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid. De Raad van State bepaalde vandaag dat dat beleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. "We hadden niet verwacht […]

 • Duurzame voorlopers boeren het best

  Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research. […]

 • Ruimte voor nieuw mestbeleid beperkt

  Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. […]

 • Bemesten met ammoniumstikstof of nitraatstikstof?

  Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van […]

 • Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

  Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter […]

 • Mestsector introduceert gedragscode KeurMest voor eerlijke mestketen

  De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens […]

 • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen

  Eindelijk regen, maar hoe nu bemesten? Wanneer de grasmat verdroogd is, kan de bemesting voor de rest van het seizoen beperkt blijven tot een kleine gift dierlijke mest. Op beregende […]