Duurzame voorlopers boeren het best

Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research.

Voor de akkerbouw vergeleek Weber de resultaten van Veldleeuweriktelers met het landelijk gemiddelde en bij melkveehouders zette zij de resultaten van de deelnemers aan Koeien & Kansen af tegen de rest van de sector.

Het onderzoek van de masterstudent laat zien dat akkerbouwers die het duurzaamheidsprogramma van stichting Veldleeuwerik volgen, significant hogere fysieke opbrengsten realiseren. Gemeten over de jaren 2013 tot en met 2017 betreft de meeropbrengst 5,6 procent voor suikerbieten, 7,5 procent voor tarwe, 4,5 procent voor uien, bijna 12 procent voor consumptieaardappelen en 9,7 procent voor pootgoed.

Groot inkomensverschil

Weber stelde ook vast dat de Veldleeuweriktelers gemiddeld minder kosten maken voor gewasbescherming en energie. Dit zorgt uiteindelijk voor een groot verschil in bedrijfsinkomsten. De duurzame voorlopers realiseerden in de betreffende vijf jaar een gemiddeld jaarinkomen van ruim 107.000 euro. Dat is 51.000 euro hoger dan het landelijk gemiddelde voor akkerbouwbedrijven.

In haar conclusies gaat de masterstudent ervan uit dat Veldleeuweriktelers efficiëntere ondernemers zijn. De voorlopers in de akkerbouw focussen zich volgens haar op het genereren van hogere opbrengsten en een inkomen met minder kosten. Zij noemt deze telers gepassioneerde ondernemers met bovendien een breder bouwplan met meer winstgevende gewassen.

Bron: Nieuwe Oogst - 28 MEI 2019