Schapenhouderij

  • Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een gezamenlijke reactie op het rapport. Zij hebben vooral zorgen om het gelijke speelveld en het dwingende sturingsmodel. De Taskforce Verdienvermogen is ingesteld door het ministerie

  • ADMINISTRATIE BIJ UIT- EN INSCHAREN VAN SCHAPEN RVO MELDING INZAKE WEIDEN VAN SCHAPEN. Laat u uw schapen weiden op de grond van een ander (uitscharen)? Of laat u schapen van een andere veehouder op uw grond grazen (inscharen)? Dan kunt u dit in uw mestadministratie op verschillende manieren regelen. Voor de identificatie en registratie van