Glas & tuinbouw

  • MICROFLORA MANAGEMENT IN DE TUINBOUW Doel van het project Micoflora management in de Tuinbouw is om met minder inzet van grondstoffen en minimaal gelijkblijvende of hogere productie per m2 te halen van gezonde siergewassen en voedingsgewassen. Ingezet wordt op de interactie tussen watergift, de microflora en het wortelmilieu van de plant. Resultaten: Actieve sturing van