Mestbeleid

  • AANDACHTSPUNTEN BIJ FOSFAATREDUCTIEREGELING! Ben je melkveehouder en ondernemer in 2017? Dan kunnen een aantal (overheids)maatregelen beperkend werken. Het fosfaatreductieplan kan als een beperking worden gezien, maar biedt mogelijkheden om te benutten. Wees daarom alert en spreek je ondernemerscapaciteiten aan! Onderstaand een aantal tips om de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Waar let je op

  • KORTEN OP FOSFAATRECHTEN OP DRIE MANIEREN Grondgebonden bedrijven ontzien Aanvankelijk gold de generieke korting voor alle bedrijven, maar door brede steun voor een wijzigingsvoorstel van ChristenUnie en D66 worden grondgebonden bedrijven volledig ontzien bij de generieke korting. Bovendien worden bedrijven met een klein fosfaatoverschot niet verder gekort dan tot ze grondgebonden zijn. Hogere korting intensieve

  • WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS. Rekenmodel grondgebonden veehouderij Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend, er wordt slechts een indicatie gegeven op basis van uw eigen gegevens . Door wijzigingen in bijv. de regelgeving kunnen er andere uitkomsten mogelijk zijn. Het rekenmodel is gebaseerd op

  • VAN DAM ONTZIET 750 GRONDGEBONDEN BEDRIJVEN Ongeveer 750 melkveebedrijven met overwegend laagproductieve koeien worden als grondgebonden aangemerkt. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Door de grondgebonden status wordt voor deze groep bedrijven geen korting van 4 procent doorgevoerd, zo schrijft Van Dam.