Homepagina

DRIJFMEST.NL IS DE MARKTPLAATS VOOR GRATIS VRAAG EN AANBOD VAN MEST EN GROND.
U VINDT HIER EEN OVERZICHT VAN MESTVRAAG EN MESTAANBOD PER PROVINCIE! 
BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTUALITEITEN OP HET GEBIED VAN MEST!

  • Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. Het huidige mestbeleid is ondanks de roep om aanpassing wél effectief. […]

  • Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van […]

  • Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter […]

  • De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens […]

  • Eindelijk regen, maar hoe nu bemesten? Wanneer de grasmat verdroogd is, kan de bemesting voor de rest van het seizoen beperkt blijven tot een kleine gift dierlijke mest. Op beregende […]

  • Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van […]

  • Die acht de gegevens op het eerste gezicht bruikbaar. Het onderzoeksinstituut ging overstag nadat Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zich negatief uitliet over de brief van Minister Schouten en […]

  • FrieslandCampina wil streep door suiker, zout en kunstmatige ingrediënten. door Gert van Harskamp Amersfoort. FrieslandCampina bindt de strijd aan met onnodige kleurstoffen en suikers. De zuivelreus gaat naar al zijn […]

  • De subsidie kan worden aangevraagd door boeren, onderzoekers en adviseurs en wordt op 5 maart opengesteld. Niet alleen de provincie steekt er geld in, ook de Europese Unie komt met […]

  • Het doel meer eiwit van eigen land is iets dat veehouders erg aanspreekt. Naar aanleiding van eerdere nieuwsberichten hebben zich dan ook meerdere veehouders aangemeld om ook deel te nemen […]