Homepagina

DRIJFMEST.NL IS DE MARKTPLAATS VOOR GRATIS VRAAG EN AANBOD VAN MEST EN GROND.
U VINDT HIER EEN OVERZICHT VAN MESTVRAAG EN MESTAANBOD PER PROVINCIE! 
BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTUALITEITEN OP HET GEBIED VAN MEST!

  • WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS. Die acht de gegevens op het eerste gezicht bruikbaar. Het onderzoeksinstituut ging overstag nadat Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zich negatief uitliet over de brief van Minister Schouten en dreigde met één of meerdere juridische procedures. In de Kamerbrief werd nog

  • FrieslandCampina neemt al zijn merken onder de loep FrieslandCampina wil streep door suiker, zout en kunstmatige ingrediënten. door Gert van Harskamp Amersfoort. FrieslandCampina bindt de strijd aan met onnodige kleurstoffen en suikers. De zuivelreus gaat naar al zijn producten kijken en heeft als eerste het merk Optimel aangepakt. De aanpak vloeit direct voort uit het

  • De subsidie kan worden aangevraagd door boeren, onderzoekers en adviseurs en wordt op 5 maart opengesteld. Niet alleen de provincie steekt er geld in, ook de Europese Unie komt met een bijdrage. In totaal is er dan anderhalf miljoen euro beschikbaar. Belangstellenden moeten zich voor 8 juni van dit jaar melden. Bron: Omroep Frieslan, 06-02-2018

  • Het doel meer eiwit van eigen land is iets dat veehouders erg aanspreekt. Naar aanleiding van eerdere nieuwsberichten hebben zich dan ook meerdere veehouders aangemeld om ook deel te nemen aan het project. Met 7 deelnemers is het netwerk nu helemaal compleet. Kennismaking met elkaar en bespreken van projectresultaten en eigen resultaten stond centraal tijdens

  • Met behulp van deze calculator kunt u bepalen wat op uw bedrijf de gebruiksnormen zijn voor dierlijke mest (zowel in kilogram fosfaat als stikstof) en wat de maximaal toe te passen totale hoeveelheid fosfaat en stikstof is. Geen enkele van deze gebruiksnormen mag u overschrijden. Al deze gebruiksnormen worden vastgesteld met behulp van uw bouwplan zoals dat