Varkenshouderij

  • Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een gezamenlijke reactie op het rapport. Zij hebben vooral zorgen om het gelijke speelveld en het dwingende sturingsmodel. De Taskforce Verdienvermogen is ingesteld door het ministerie

  • ‘Pak die mest nu eens structureel aan’ Door te kiezen voor omwisseling van varkens- naar rundveerechten en eisen te stellen aan de kopers worden zowel de varkens- als de rundveehouderij sterkere sectoren. Het door de overheid al uitgetrokken geld volstaat. Het moet alleen anders ingezet worden. Waarom kunnen boerin Agnes en boer Frans niet meer

  • Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden in met een motie van CDA en ChristenUnie. Jaco Geurts en Carla Dik-Faber vragen in de motie minister Schouten

  • Doek valt voor combiwassers Geurreductie gelijk aan enkelvoudige wassers. Helft bedrijven loopt tegen geurnormen aan. Veel varkenshouders lopen vast als gevolg van de nieuwe geurreductienormen voor combiluchtwassers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de geurreductienormen van 9 combiluchtwassers ruwweg gehalveerd (zie tabel hieronder). De nieuwe percentages gelden sinds 20 juli dit jaar. Het komt