Mestsector introduceert gedragscode KeurMest voor eerlijke mestketen

Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen

De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening van de gedragscode geven veehouders, mestverwerkers, transporteurs, loonwerkers en andere partijen in de mestketen aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken.

De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in de toekomst niet vrijblijvend. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten en onderdeel van het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’. Aan dat actieplan nemen LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank deel.

Door de gedragscode te ondertekenen, geven de deelnemers onder meer aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van eerlijke verantwoording en gebruik van mest en mineralen te nemen. Verder geven deelnemers met hun handtekening aan zich naar eer en geweten te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving vanuit de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen.

Deelnemen

Op www.keurmest.nl kunnen veehouders en de andere partijen in de mestketen alle gedragsregels lezen en zelf ook de gedragscode ondertekenen. De ondertekening kan worden gedaan via een koppeling met eHerkenning en eenmalige iDEAL-betaling van €2,50 exclusief BTW.

Met het keurmerk streven de betrokken partijen naar een transparante, eerlijke mestketen en een positief imago.

Bron: ZLTO