Akkerbouw

  • Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research. Voor de akkerbouw vergeleek Weber de resultaten van Veldleeuweriktelers met het landelijk gemiddelde en bij melkveehouders zette zij de resultaten van de deelnemers aan Koeien

  • Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Deze week gaf Van Wenum tijdens een sectoravond in Arnhem

  • WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS. Rekenmodel grondgebonden veehouderij Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend, er wordt slechts een indicatie gegeven op basis van uw eigen gegevens . Door wijzigingen in bijv. de regelgeving kunnen er andere uitkomsten mogelijk zijn. Het rekenmodel is gebaseerd op

  • ZELFS LICHTE TOENAME ORGANISCHE STOF LEIDT TOT AANZIENLIJK HOGERE GEWASOPBRENGST Het Centrum Landbouw en Milieu, CLM, publiceerde onlangs verrassende uitkomsten van een nieuwe studie. Zo blijkt het effect van organische stof in de bodem een groter verschil te maken in de opbrengst van rooigewassen, granen en gras dan tot nu toe werd aangenomen. Bij een

  • VAN DAM ONTZIET 750 GRONDGEBONDEN BEDRIJVEN Ongeveer 750 melkveebedrijven met overwegend laagproductieve koeien worden als grondgebonden aangemerkt. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Door de grondgebonden status wordt voor deze groep bedrijven geen korting van 4 procent doorgevoerd, zo schrijft Van Dam.

  • RUIMERE MESTNORMEN AKKERBOUW IN ZICHT Hoe en wanneer is donderdagochtend nog niet precies duidelijk, maar dat de equivalente mestmaatregelen er nu echt aankomen staat vast. Dat kan worden opgemaakt uit een uitspraak van staatssecretaris Van Dam tijdens de landbouw en visserijraad woensdag. ‘Van Dam zei dat hij goed nieuws had en dat het binnenkort gepubliceerd

  • SGP: MAAK VAN BODEMVRUCHTBAARHEID SPEERPUNT MESTBELEID De SGP vindt dat bodemvruchtbaarheid het speerpunt van het mestbeleid moet worden. Dat deelde de partij dinsdag 17 januari mee tijdens het schriftelijk overleg over het mestbeleid in de Tweede Kamer. „De onderzoeken en praktijkervaringen leren dat bodemvruchtbaarheid op veel percelen achteruit holt”, vertelt SGP Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf. „Wij