Bemesten met ammoniumstikstof of nitraatstikstof?

Beperk de graslandbemesting voor de rest van het seizoen

Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van N nodig zijn in het groeiseizoen. Nitraat is direct beschikbaar en ammonium wordt na nitrificatie opneembaar. Door een combinatie van de juiste kunstmest en organische mest is de N-behoefte op korte en op langere termijn gedekt.

Planten nemen N vooral op in de vorm van nitraat. Deze stikstofvorm beweegt met het bodemvocht naar de wortels van de plant toe. N in de vorm van ammonium is in de bodem gebonden aan het klei-humus complex en daarmee nagenoeg onbeweeglijk. De wortel moet dan naar de N toe groeien.

Nitraat in de bodem

Nitraat in meststoffen zorgt voor een vlotte groei in het begin van het seizoen. Meststoffen zoals KAS bevatten 50% nitraatstikstof en 50% ammonium. Toepassing in het groeiseizoen geeft direct voldoende nitraat-N in de bodem. Daarmee is de groei optimaal te benutten.

Omdat nitraat kan uitspoelen, worden soms nitrificatieremmers geadviseerd. Nitrificatieremmers vertragen de omzetting van ammonium-N. Dit kan echter ook de groei belemmeren. Bovendien verdient u bij normale toepassing vlak voor de start van het gewas de meerprijs niet terug. Een prima alternatief voor meststoffen met nitrificatieremmers is een blend van KAS, ammoniumsulfaat en gecoate ureum (bijvoorbeeld OCI Exacote). De nutriënten in Nutramon-KAS en Granular 3 AS zijn direct beschikbaar voor opname door het gewas. De stikstof in de gecoate ureum komt in 2-3 maanden vrij, afhankelijk van de temperatuur en vindt dus aansluiting bij de voedingsbehoefte van het gewas.

Omzetting ammonium

In mest komt alleen ammoniumstikstof voor. Deze wordt geleidelijk omgezet in nitraatstikstof (zie tabel). De omzetting van ammonium in nitraat is sterk afhankelijk van de bodemtemperatuur.

Bron: De Boerderij 15-04-2019