Productinformatie

Behandelde mest

Behandelde mest met AgriMestMix onderscheidt zich in de praktijk door met name een betere stikstofbenutting en een homogene samenstelling. Deze mest heeft een lager droge stof gehalte en is gemakkelijker te mixen. In veel sectoren vormt de mestbehandeling een continue proces.

Bij de aanwending van behandelde mest dient men rekening te houden met een hoger stikstofleverend vermogen gedurende het gehele groeiseizoen. De kunstmestgift kan derhalve beperkt worden.

Op veel veel bedrijven wordt deze vorm van mestverbetering (behandelde mest) reeds jarenlang met succes toegepast. Voor gedetailleerde gegevens verwijzen wij naar www.rinagro-smart-farming.nl