Paardenhouderij

  • WIJZIGINGEN MESTSTOFFENWET HOBBYMATIGE DIERHOUDERIJ HOBBYMATIGE DIERHOUDERIJ; GEEN ADMINISTRATIE Geen administratieve verplichtingen voor hobbymatige houder De verplichtingen in de Meststoffenwet gelden alleen voor zover er mest wordt geproduceerd of gebruikt in bedrijfsmatig verband. Bedrijfsmatig wil zeggen dat gewassen worden geteeld of de dieren worden gehouden voor gebruiks- of winstdoeleinden. Dieren die louter om hobbymatige redenen of