SGP: MAAK VAN BODEMVRUCHTBAARHEID SPEERPUNT MESTBELEID

SGP: MAAK VAN BODEMVRUCHTBAARHEID SPEERPUNT MESTBELEID

De SGP vindt dat bodemvruchtbaarheid het speerpunt van het mestbeleid moet worden. Dat deelde de partij dinsdag 17 januari mee tijdens het schriftelijk overleg over het mestbeleid in de Tweede Kamer. „De onderzoeken en praktijkervaringen leren dat bodemvruchtbaarheid op veel percelen achteruit holt”, vertelt SGP Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf.
„Wij zijn bang voor een negatieve spiraal en missen de urgentie van de staatssecretaris op dit punt. Behoud van bodemvruchtbaarheid moet een belangrijk doel worden van van het zesde actieprogramma”, stelt Dijkgraaf.

Gebiedsgerichte aanpak
Volgens Dijkgraaf werkt generiek beleid niet langer. „De gebruiksnormen moeten niet meer worden aangescherpt. Er moet een veel meer gebiedsgerichte aanpak komen op basis van metingen.” Volgens het Tweede-Kamerlid van de SGP moet de staatssecretaris zijn licht eens opsteken in Vlaanderen. „Vlaanderen laat zien dat veel meer gebiedsgerichte aanpak wel kan”, zegt Dijkgraaf.
In november vorig jaar wees Van Dam een voorstel van de SGP voor een meer gebiedsgerichte aanpak op basis van metingen nog van de hand. Volgens Van Dam is de waterkwaliteit ook afhankelijk van hoeveel mest (fosfaat) de buurman op het naastgelegen perceel brengt en heeft het niet zoveel zin om beleid te baseren op metingen rond percelen.
Volgens Dijkgraaf is dat veel te kort door de bocht. „Het gaat erom dat je, net zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen, zo ver mogelijk in het watersysteem kijkt naar welke gebieden, bedrijven en percelen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkwaliteitsproblemen, en dat je de aanpak daarop richt”, licht Dijkgraaf toe.
'Verhoging mestverwerkingspercentages niet nodig'
De verhoging van mestverwerkingspercentages is volgens de SGP niet nodig. Van Dam gaat ervan uit dat de fosfaatproductie in 2017 te hoog wordt, maar volgens de SGP is dat niet het geval. De partij presenteerde Van Dam de berekeningen.

Geplaatst op woensdag 18-01-2017