RUIMERE MESTNORMEN AKKERBOUW IN ZICHT

RUIMERE MESTNORMEN AKKERBOUW IN ZICHT

Hoe en wanneer is donderdagochtend nog niet precies duidelijk, maar dat de equivalente mestmaatregelen er nu echt aankomen staat vast. Dat kan worden opgemaakt uit een uitspraak van staatssecretaris Van Dam tijdens de landbouw en visserijraad woensdag.

‘Van Dam zei dat hij goed nieuws had en dat het binnenkort gepubliceerd wordt’, aldus CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts tegen Boerenbusiness. ‘Details heeft hij niet genoemd, maar het feit dat het eraan komt is al winst.’

Details noemde Van Dam niet, maar het feit dat het eraan komt is al winst

De maatregelen hadden al in 2016 moeten lopen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is blij dat het eindelijk zover is. ‘Akkerbouwers hebben er lang op moeten wachten. De maatregelen zijn hard nodig om de chemische en fysiologische bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Dit is een stap in de goede richting’, zegt voorzitter Teun de Jong.

Op details zijn echter nog onduidelijkheden. ‘Er zou nog wat worden gewijzigd en ook de kosten voor monitoring waren nog in beraad’, weet Geert Dubben van de NAV die zich al jaren met het traject bezig houdt.’ Dubben wil dat eerst nog afwachten.

Met de maatrege­len kunnen akkerbouwers gelijke of betere milieuresultaten boeken die bovendien beter bij de bedrijfs­voering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd.

Harry Kager, specialist mineralen, die er namens LTO bovenop zit erkent dat het van belang is hoe de regeling er op detailniveau uitziet, maar is positief dat Van Dam de komst ervan nu heeft aangekondigd. ‘Wij zijn benieuwd of er kleine zaken worden aangepast en of er bijvoorbeeld kosten worden geheven. Wij willen een praktische regeling.’

Daarmee bedoelt Kager op een regeling die van generieke naar specialistische normen verschuift. ‘Dat geeft boeren met een hogere opbrengst de mogelijkheid meer mest toe te dienen.’ Hij wijst er echter ook op dat als de normen iets hoger waren geweest, de equivalentie iets minder nodig was geweest. ‘De gewasopbrengsten die zijn gebruikt  voor het actieprogramma komen niet meer overeen met de huidige praktijk.

Harry Kager, specialist mineralen, die er namens LTO bovenop zit erkent dat het van belang is hoe de regeling er op detailniveau uitziet, maar is positief dat Van Dam de komst ervan nu heeft aangekondigd. ‘Wij zijn benieuwd of er kleine zaken worden aangepast en of er bijvoorbeeld kosten worden geheven. Wij willen een praktische regeling.’

Daarmee bedoelt Kager op een regeling die van generieke naar specialistische normen verschuift. ‘Dat geeft boeren met een hogere opbrengst de mogelijkheid meer mest toe te dienen.’ Hij wijst er echter ook op dat als de normen iets hoger waren geweest, de equivalentie iets minder nodig was geweest. ‘De gewasopbrengsten die zijn gebruikt  voor het actieprogramma komen niet meer overeen met de huidige praktijk.’

‘Bij het opstellen ervan in 2013 is gerekend met gewasopbrengsten van 2006. Sindsdien zijn er bijvoorbeeld in suikerbieten behoorlijke stijgingen in opbrengst gerealiseerd. Ook in andere gewassen heeft de Nederlandse akkerbouw een forse opbrengstgroei doorgemaakt. Dat heeft geleid tot lage fosfaat en lage gebruiksnormen op generiek niveau. In maatwerk is dat dan nu wel te repareren, maar het is jammer dat het zo is gegaan.’

Donderdag 23 februari 2017 - Clarisse van der Woude