REKENMODEL VOOR GRONDGEBONDEN GROEI

WAGENINGEN UR HEEFT GISTEREN ALSNOG DE OMSTREDEN RUWE AMMONIAKDATA OVERHANDIGD AAN ONDERZOEKSJOURNALISTE GEESJE ROTGERS.

Rekenmodel grondgebonden veehouderij

Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend, er wordt slechts een indicatie gegeven op basis van uw eigen gegevens . Door wijzigingen in bijv. de regelgeving kunnen er andere uitkomsten mogelijk zijn. Het rekenmodel is gebaseerd op de rekenmethodes van de RVO.