Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking

Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking

De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden in met een motie van CDA en ChristenUnie. Jaco Geurts en Carla Dik-Faber vragen in de motie minister Schouten om in gesprek te gaan met de pluimveesector over de potentiële vervanger van de POR-regeling. De Kamer wil wel dat dit traject pas wordt ingezet als de het zesde actieprogramma is goedgekeurd door de Europese Commissie en dat de derogatie binnen is.

Schouten: geen gelopen race

De Kamer wil de ontheffing voor pluimveerechten op voorwaarde dat de pluimveemest van een bedrijf op basis van langjarige contracten buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Hierdoor levert de pluimveemest geen bijdrage aan de nitraatuitspoeling naar het grondwater.

Minister Carola Schouten van Landbouw is met de Europese Commissie in gesprek of er bij de fosfaatproductieplafonds rekening kan worden gehouden met de verwerkte en geëxporteerde mest. De besprekingen zijn nog niet afgerond. “Het is een ingewikkeld punt in de besprekingen en het is zeker ook geen gelopen race”, zegt Schouten. Ze wil het liever op een structurele manier regelen in de systematiek van de productierechten en -plafonds door het vast te leggen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dan door het later via ontheffingen te regelen.

Ontheffingsregeling

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de POR-regeling voor varkens- en pluimveerechten wordt beëindigd per 1 januari 2018. Voor verlenging van deze regeling zagen staatssecretaris Martijn van Dam en later minister Henk Kamp geen ruimte, vanwege de onderhandelingen over derogatie en de overschrijding van de fosfaatplafonds. Jaco Geurts (CDA) benadrukte dat de POR-regeling dierrechten binnen het productieplafond verstrekte. Hij vindt het ook niet kunnen dat de pluimveesector geen extra ruimte krijgt, terwijl juist deze sector het op het gebied van mestverwerking het beste geregeld heeft. 90% van de pluimveemest wordt buiten de Nederlandse landbouw afgezet.

Minister Schouten zal nu dus in gesprek moeten met de sector over een ontheffingsregeling.

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, met het mestbeleid voor de komende jaren, moet voor 31 december bij de Europese Commissie worden ingediend om zicht te houden op derogatie. GroenLinks en SP hebben er grote moeite mee dat het actieprogramma niet vooraf in de Tweede Kamer wordt besproken.

Mestfraude

Een motie van GroenLinks, die de minister vraagt om met een plan van aanpak te komen tegen mestfraude, werd verworpen. Over deze motie werd een hoofdelijke stemming gehouden. Met 72 tegen en 69 voor werd de motie verworpen. Terwijl de voltallige oppositie de motie steunde, staat de coalitie achter de werkwijze van minister Schouten. Zij wil eerst een plan van aanpak van de sector. Schouten spreekt de sector maandag 18 december over dit plan.