Doek valt voor combiwassers

Doek valt voor combiwassers

Geurreductie gelijk aan enkelvoudige wassers. Helft bedrijven loopt tegen geurnormen aan.

Veel varkenshouders lopen vast als gevolg van de nieuwe geurreductienormen voor combiluchtwassers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de geurreductienormen van 9 combiluchtwassers ruwweg gehalveerd (zie tabel hieronder). De nieuwe percentages gelden sinds 20 juli dit jaar. Het komt er op neer dat bij iedere lopende en nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gerekend met de nieuwe normen.

Artikel gaat verder onder de tabel.

Omgevingsvergunning

Adviseurs ruimtelijke ordening en milieu schatten dat de helft van de varkensbedrijven niet zomaar een nieuwe omgevingsvergunning krijgt volgens de nieuwste reductienormen in de Regeling geurhinder veehouderij (Rgv). Een van hen is Gieljan van Iersel, van adviesbureau Agrifirm Exlan. “Wie nu wat wil veranderen met zijn vergunning of uitbreiden, loopt veel sneller vast met de geurnormen.” Hij stelt dat juist Brabantse veehouders daar niet aan ontkomen.

Versnelde verduurzaming in Noord-Brabant

Noord-Brabant besloot vorig jaar dat de ammoniakreductie van alle stallen niet in 2028, maar al in 2022 85% moet zijn. De veehouders hebben tot 1 januari 2020 de tijd om hun vergunningsaanvraag daarvoor in te dienen. Deze boeren krijgen te maken met de nieuwe, strenge geurnormen in de Rgv. Dat geldt zeker als ze meer dieren willen houden. Adviseurs laten weten dat het verplaatsen of verhogen van het emissiepunt soms soelaas biedt om aan de geurnormen te voldoen. Maar dat kost geld en is bouwtechnisch ook lang niet altijd mogelijk.

Snelgroeiende varkensbedrijven

De combiluchtwasser, die ammoniak-, geur- en fijnstofemissie met 70% of meer zou moeten beperken, is vooral in zwang bij snelgroeiende varkensbedrijven. De voorlopers in de sector, zo zeggen adviseurs op gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Er draaien naar schatting 1.200 combiwassers in Nederland.

Het ministerie verwijst naar recent onderzoek van Wageningen UR. Daaruit blijkt dat de geurreductie van combiluchtwassers veel lager is dan eerst van werd uitgegaan in de Regeling geurhinder veehouderij. Het ministerie neemt nu geen enkel risico en stelt de geurreductie van combiluchtwassers gelijk aan die van enkelvoudige luchtwassers.

Activiteitenbesluit

Voor de kleinere varkensbedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit verandert nog even niets. Daarvoor geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2019. Bestaande bedrijven met een geldige vergunning blijven ook buiten schot. De vergunning blijft geldig, schrijft het ministerie.

Bron: Boerderij