AANDACHTSPUNTEN BIJ FOSFAATREDUCTIEREGELING!

AANDACHTSPUNTEN BIJ FOSFAATREDUCTIEREGELING!

Ben je melkveehouder en ondernemer in 2017? Dan kunnen een aantal (overheids)maatregelen beperkend werken. Het fosfaatreductieplan kan als een beperking worden gezien, maar biedt mogelijkheden om te benutten. Wees daarom alert en spreek je ondernemerscapaciteiten aan! Onderstaand een aantal tips om de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten.
Waar let je op bij het fosfaatreductieplan?
Onderstaand een aantal tips waarop je als melkveehouder moet letten. Vooral in het eerste kwartaal (eerste periode) van 2017:
1. Nieuw formulier uitschaarverklaring Er is een nieuw formulier uitschaarverklaring. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 14 april 2017 bij RVO ontvangen zijn. Het huidige formulier inschaarverklaring is komen te vervallen. Reeds ingediende formulieren blijven geldig.

2. Voorkom een onnodige boete! Tijdig monitoren is van belang. Wanneer je één Grootvee Eenheid (GVE) van je taakstelling afwijkt zal dit een hoge boete per maand kunnen betekenen.

3. Tóch grondgebonden in 2015? ‘vaste fosfaatproductie’ per melkkoe, mag je nu ook rekenen met de gemiddelde melkproductie in 2015 van je melkveebedrijf.

4. Start vroeg genoeg met de afvoer van runderen Het gemiddeld aantal GVEs per maand wordt als volgt berekend: tel het aantal aanwezige runderen per dag van de maand op en deel dit door het aantal dagen van de maand. De gemiddelde dieraantallen moeten ook omgerekend worden naar GVE’s. Dit gemiddelde wordt afgerond tot twee decimalen achter de komma. Wanneer je pas op 1 van de laatste dagen van de maand het aantal GVE’s reduceert met het gestelde verminderingspercentage, zal het doelstellingsaantal niet worden behaald. Start dus vroegtijdig met de afvoer van runderen.

5. Reductie runderen vertraagd zichtbaar in I&R systeem! De reductie is pas geldig zodra in het Identificatie & Registratie systeem (I&R systeem )zichtbaar is dat een dier is afgevoerd. Je moet er dus rekening mee te houden dat de reductie met enige vertraging aangetoond wordt in het I&R-systeem. Wacht dus niet tot het laatste moment met doorgeven!

6. Samenwerken? Ontdek de mogelijkheden van samenwerken voor de komende perioden. Wellicht is er in 2017 voor je toch volop ruimte om te ondernemen!
Bron: Countus
Bron: Melkveebedrijf.nl 15-04-2017