Varkenshouderij


 • Taskforce legt uitdagingen verdienvermogen bloot

  Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een […]

 • Pak die mest nu eens structureel aan

  Door te kiezen voor omwisseling van varkens- naar rundveerechten en eisen te stellen aan de kopers worden zowel de varkens- als de rundveehouderij sterkere sectoren. Het door de overheid al […]

 • Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking

  De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden […]

 • Doek valt voor combiwassers

  Geurreductie gelijk aan enkelvoudige wassers. Helft bedrijven loopt tegen geurnormen aan. Veel varkenshouders lopen vast als gevolg van de nieuwe geurreductienormen voor combiluchtwassers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft […]