ADMINISTRATIE BIJ UIT- EN INSCHAREN VAN SCHAPEN

ADMINISTRATIE BIJ UIT- EN INSCHAREN VAN SCHAPEN

RVO MELDING INZAKE WEIDEN VAN SCHAPEN.

Laat u uw schapen weiden op de grond van een ander (uitscharen)? Of laat u schapen van een andere veehouder op uw grond grazen (inscharen)? Dan kunt u dit in uw mestadministratie op verschillende manieren regelen. Voor de identificatie en registratie van dieren of de subsidieregelingen kunnen afwijkende regels gelden voor in- en uitscharen.

We schetsen hier 2 veelvoorkomende situaties, waarbij u uw schapen wilt laten weiden op de grond van uw buurman, die ook een landbouwbedrijf heeft.

Situatie 1: u weidt uw schapen op andermans grond

Als u de schapen laat grazen op de grond van uw buurman dan moet hij ze opnemen in zijn mestadministratie, ze tellen en de mest verantwoorden. Voor de mest moet hij wel over voldoende gebruiksruimte beschikken. Uzelf hoeft de schapen (en hun mest) niet te administreren. Uw buurman hoeft de schapen niet in de administratie op te nemen als hij:

* minder dan 450 schapen inschaart;
* korter dan 4 weken inschaart;
* eenmalig per jaar buiten de periode van 1 maart tot 1 oktober inschaart.
* De mest van deze ingeschaarde schapen telt in eerste instantie niet mee bij het berekenen van de gebruiksruimte. Als uw buurman zijn gebruiksruimte overschrijdt, dan maken we   een nieuwe berekening waarin we ook de mest van de ingeschaarde schapen meenemen. Deze totale overschrijding van de gebruiksruimte (dus inclusief de mest van de   ingeschaarde schapen) bepaalt de hoogte van de boete.

Situatie 2: u neemt de grond van uw buurman (tijdelijk) in gebruik

U neemt na 15 mei grond van uw buurman in gebruik en laat daar uw schapen op grazen. U blijft in dat geval zelf verantwoordelijk voor het tellen, administreren en de mestopgave.

Neemt u de grond na 15 mei in gebruik, dan moet u deze grondgebruikswijziging binnen 30 dagen bij ons melden. Neemt u een perceel in gebruik in de periode 1 november tot en met 15 mei, dan geeft u dit door in de Gecombineerde opgave.