Pluimveehouderij


  • Taskforce legt uitdagingen verdienvermogen bloot

    Het rapport van de Taskforce Verdienvermogen bevat enkele interessante denkrichtingen, maar legt verder vooral de uitdagingen rondom verdienvermogen van kringlooplandbouw bloot. Dat melden LTO Nederland, POV en NAJK in een […]

  • Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking

    De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden […]