REKENHULP MESTAANWENDINGSNORMEN

Met behulp van deze calculator kunt u bepalen wat op uw bedrijf de gebruiksnormen zijn voor dierlijke mest (zowel in kilogram fosfaat als stikstof) en wat de maximaal toe te passen totale hoeveelheid fosfaat en stikstof is. Geen enkele van deze gebruiksnormen mag u overschrijden. Al deze gebruiksnormen worden vastgesteld met behulp van uw bouwplan zoals dat op 15 mei eruit ziet. Hierbij dient u rekening te houden met zowel de eerste teelt als eventuele volgteelten in het jaar. Indien u gedurende het jaar het grondgebruik sterk wijzigt doordat u landbouwgrond in- of uit gebruik neemt, dient u daarmee rekening te houden bij het invullen van de hectares voor de berekening.

In het geval dat u ook dieren op uw bedrijf houdt, kunt u met deze calculator ook berekenen wat de mestproductie is op uw bedrijf, de hoeveelheid mest die u eventueel op uw bedrijf kunt plaatsen en de hoeveelheid mest die dient te worden afgevoerd of nog kan worden aangevoerd.

Klik hier voor de rekenhulp