MICROFLORA MANAGEMENT IN DE TUINBOUW

MICROFLORA MANAGEMENT IN DE TUINBOUW

Doel van het project Micoflora management in de Tuinbouw is om met minder inzet van grondstoffen en minimaal gelijkblijvende of hogere productie per m2 te halen van gezonde siergewassen en voedingsgewassen. Ingezet wordt op de interactie tussen watergift, de microflora en het wortelmilieu van de plant.

Resultaten:

Actieve sturing van de microflora rondom de wortels onder specifieke praktijkcondities in de tuinbouw vereist een gerichte aanpak; selectieve waterbehandeling met het OPTICLEAR DIAMOND systeem en het doseren van organische voedingsstoffen (OSL). Resultaten als een verandering naar een weerbare microflora op de wortels en wortelontwikkeling worden behaald en leiden tot effect in de teeltopbrengst, als de praktijkcondities in de kas voldoen aan kritische succesfactoren. Deze factoren zijn: een watergiftsysteem dat nabesmetting beheersbaar houdt, behoudt van organische voedingsstoffen in het drainrecirculatiesysteem mogelijk is en er een integratie in de teeltstrategie plaatsvindt. Om effecten te zien op het gewas en in de teeltresultaten is een langere periode nodig waarin microflora management wordt toegepast met praktijkcondities die voldoen aan de succesfactoren.